Kurs Mahamudry z Lamą Ole Nydahlem

02.05.2019 - 05.05.2019

Program

[English version below]

czwartek, 2.05.2019
godz. 17:00 – Wykład Lamy Ole Nydahla

piątek, 3.05.2019
godz. 11:00 – Wyjaśnienia do praktyk wstępnych (Nyndro) / podstawowych zagadnień buddyjskich z podróżującymi nauczycielami
godz. 15:00 – Wykład Lamy Ole Nydahla
godz. 20:00 – Panel z podróżującymi nauczycielami

sobota, 4.05.2019
godz. 11:00 – Wyjaśnienia do praktyk wstępnych (Nyndro) / podstawowych zagadnień buddyjskich z podróżującymi nauczycielami
godz. 15:00 – Wykład Lamy Ole Nydahla
godz. 20:00 – Panel z podróżującymi nauczycielami

niedziela, 5.05.2019
godz. 13:00 – Wykład Lamy Ole Nydahla

Program może ulec zmianie.

 

Thursday, 2nd May 2019
5 p.m. – Lecture by Lama Ole Nydahl

Friday, 3rd May 2019
11 a.m. – Explanations on Foundational Practices (Ngöndro) / basic topics about Buddhism with traveling teachers
3 p.m. – Lecture by Lama Ole Nydahl
8 p.m. – Panel with traveling teachers

Saturday, 4th May 2019
11 a.m. – Explanations on Foundational Practices (Ngöndro) / basic topics about Buddhism with traveling teachers
3 p.m. – Lecture by Lama Ole Nydahl
8 p.m. – Panel with traveling teachers

Sunday, 5th May 2019
1 p.m. – Lecture by Lama Ole Nydahl

Please keep in mind that the program may change


[English version below]

Lama Ole Nydahl jest jednym z niewielu wysoko wykwalifikowanych lamów i nauczycieli medytacji w tradycji buddyzmu szkoły Karma Kagyu na Zachodzie. Wraz z żoną Hannah zostali w 1969 roku pierwszymi zachodnimi uczniami największego mistrza medytacji swoich czasów XVI Karmapy.

Po trzech latach studiowania buddyjskiej filozofii, nauki medytacji oraz po otrzymaniu przekazu wyjątkowej dla Diamentowej Drogi praktyki świadomego umierania (tyb. Poła), Ole Nydahl na prośbę XVI Karmapy rozpoczął nauczanie buddyzmu w Europie.

Od tego czasu Lama Ole Nydahl, podróżując z naukami po całym świecie, przekazuje błogosławieństwo linii, dając wykłady niemal każdego dnia w innym mieście. Jego głębokie doświadczenie, wiedza i świeży, dynamiczny styl nauczania, inspirują tysiące ludzi przychodzących na jego wykłady i uczestniczących w prowadzonych przez niego kursach medytacyjnych.

Przekazywane przez Lamę Ole Nydahla i Hannah Nydahl nauki Buddy tak głęboko zainspirowały ludzi, że spotykają się, by wspólnie studiować oraz medytować w ponad 750 ośrodkach w 44 krajach na świecie.

Lama Ole Nydahl jest autorem wielu książek, m.in.: „O naturze rzeczy”, „Budda i miłość”, „Buddowie dachu świata”, „Dosiadając tygrysa”, „Wielka Pieczęć”.

 

Lama Ole Nydahl is one of the few Westerners fully qualified as a lama and meditation teacher in the Karma Kagyu Buddhist tradition. In 1969, Ole Nydahl and his wife Hannah became the first Western students of H.H. the 16th Gyalwa Karmapa.

After completing three years of Buddhist philosophy studies and intensive meditation training – including the transmission for a unique Diamond Way Buddhist practice called Conscious Dying (Tib. Phowa) – Lama Ole began teaching Buddhism in Europe at the request of the 16th Karmapa.

Lama Ole has since transmitted the blessing of the lineage in a different city nearly every day, traveling and teaching worldwide. His depth of knowledge and dynamic teachings inspire thousands of people at his lectures and meditation retreats.

Lama Ole has been a major driving force in bringing Buddhism to the West, and to date has established more than 750 Diamond Way Buddhist centers in 44 countries.

His unique synthesis of modern style and ancient wisdom helped create the largest body of students practicing Diamond Way Buddhist methods in the West. Shamar Rinpoche has said “In 1973 the 16th Karmapa ordered Ole and Hannah to teach and predicted that they would be very successful in spreading the Buddha’s teachings in the West. The 16th Karmapa taught them their main practices, the Guru Yogas on the 8th and 16th Karmapas. They kept their samaya without any doubt, following and fulfilling Karmapa’s wish. Ole is carrying out the activity of the 16th Karmapa.”

Lama Ole is the author of several books including Buddha and Love, The Way Things Are, The Great Seal, Death and Rebirth, Riding the Tiger and Entering the Diamond Way.