Medytacja

Medytacja buddyjska to precyzyjna metoda pracy z umysłem. Dzięki niej idea ponadosobistego postrzegania rzeczywistości staje się realnym doświadczeniem.

Medytacja równoważy umysł, uniezależnia go od zmieniających się warunków i powoduje, że przeszkadzające uczucia przekształcają się w mądrości. Metody Diamentowej Drogi posługują się językiem symboli, by umożliwić praktykującemu dostęp do jego własnego, nieograniczonego potencjału. Działają w oparciu o bezpośredni przekaz od urzeczywistnionego mistrza.

Coraz częściej mówi się też o potwierdzonym naukowo, pozytywnym działaniu medytacji buddyjskiej.


Medytacja XVI Karmapy

Medytacja XVI Karmapy jest główną praktyką wykonywaną w naszym ośrodku. Dzięki identyfikacji z nauczycielem, umożliwia ona pełne urzeczywistnienie absolutnej natury umysłu, która jest celem każdej buddyjskiej medytacji. Medytacja ta jest wykonywana wspólnie w wyznaczone dni, jest prowadzona i mogą w niej wziąć udział wszyscy Zajmuje około pół godziny i nie wymaga żadnych przygotowań, znajomości skomplikowanych tekstów ani noszenia szczególnych strojów. Praktyka jest bezpłatna i prowadzona w języku polskim.

Medytacje dobywają się codziennie:

  • Poniedziałek – środa, piątek, sobota: godz. 20 – medytacja XVI Karmapy
  • Wtorek: godz. 18:45 – wprowadzenie dla początkujących
  • Czwartek:  godz. 19-21 praktyka własna
  • Niedziela: godz. 18 – medytacja XVI Karmapy (zapraszamy rodziców z dziećmi)