Linia Karma Kagyu

Linia przekazu Karma Kagyu, jedna z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego, jest linią przekazu jogicznego. Zawiera nauki starej szkoły (Njingma) i nowej (Sarma). Zorientowana zdecydowanie na praktykę, nazywana jest szkołą „ustnego przekazu” lub „doskonałości”. Początki Kagyu sięgają IX wieku, czasów rozkwitu buddyzmu tantrycznego w Indiach.

Pierwszym nauczycielem tej tradycji był wielki jogin Tilopa. Tilopa otrzymał przekaz bezpośrednio od Dordże Czanga (Budda Dzierżący Diament). Tilopa przekazał nauki swojemu uczniowi Naropie, który stworzył z nich system medytacji znany jao „Sześć Jog Naropy”, uważany za rdzeń linii Kagyu. Naropa udzielił przekazu Marpie, Wielkiemu Tłumaczowi, który odbył pieszą podróź do Indii w poszukiwaniu wskazówek do praktyki, a następnie wrócił do Tybety, by rozprzestrzeniać Dharm w ojczyźnie. Marpa był pierwszym Tybetańczykiem, który otrzymał nauki Kagyu. Uczeń Marpy, Milarepa, był jednym z największych joginów Tybetu. Zanim zaczął praktykować musiał najpierw wiele lat ciężko pracować, by pozbyć się negatywnej karmy, którą zgromadził. Historia jego życia jest bardzo popularna wśród praktykujących na całym świecie.

Milarepa spędził długie lata na samotnej medytacji w jaskiniach i osiągnął głębokie oświecenie. Jego nauki zawarte są m.in. w zbiorze stu tysięcy pieśni. Milarepa zmarł w wieku lat osiemdziesięciu, po udzieleniu przekazu Gampopie, lekarzowi z Dhagpo. Gampopa był pierwszym mnichem w tradycji Kagyu i stworzył podstawy systemu monastycznego tej szkoły. Przekazał również nauki w formie pisanej. Jego najważniejszy tekst to „Klejnotowa ozdoba wyzwolenia”, opis stopniowej ścieżki ku wyzwoleniu.

Trzech najbliższych uczniów Gampopy dało początek czterem głównym i ośmiu pomniejszym szkołom buddyzmu tybetańskiego. Główne szkoły złączyły się w szkołę Kagyu, której zwierzchnikiem jest Karmapa, pierwszy świadomie inkarnujący się lama Tybetu. Dysum Czienpa, I Karmapa, był najwybitniejszym z uczniów Gampopy. Już za młodu przejawiał on wielką moc i czystość duchowego urzeczywistnienia, a w wieku lat szesnastu otrzymał w darze od dakiń Czarną Koronę, wyraz i źródło wszechwiedzy oświecenia. Korona przekazywana była kolejnym inkarnacjom Karmapy. Wszyscy Karmapowie pracowali niestrudzenie, rozprzestrzeniając nauki Buddy. Karmapowie są uważani za emanacje bodhisattwy Czenreziga (skt.:Awalokiteśwara).

Więcej informacji