Ośrodek

Jesteśmy jednym z ponad 640 rozsianych po całym świecie świeckich ośrodków i grup medytacyjnych buddyzmu Diamentowej Drogi należących do linii Karma Kagyu, jednej z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. Ośrodek w Poznaniu został założony przez Lamę Ole Nydahla i znajduje się pod duchową opieką Jego Świątobliwości XVII Karmapy Trinlej Taje Dordże,  zwierzchnika naszej tradycji.

Nasze ośrodki nie są oderwanymi od życia instytucjami. To założone i prowadzone przez przyjaciół miejsca, które funkcjonują bez zbędnej hierarchii i są oparte na przyjaźni i idealizmie. Spotykamy się tu by czerpać z ponadczasowej mądrości nauk Buddy, medytować, wymieniać się doświadczeniami, dzielić rozwojem oraz brać czynny udział we wspólnych aktywnościach.

W Polsce ośrodki są reprezentowane przez Buddyjski Związek Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu, oficjalnie zarejestrowany w 1984 roku. Obecnie zrzesza on ponad 60 ośrodków i grup medytacyjnych działających w całej Polsce.

Celem Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu jest udostępnianie w nowoczesny sposób buddyjskich nauk Diamentowej Drogi. Mamy nadzieję, że materiały tu zamieszczone dostarczą pożytecznej i rzetelnej informacji na temat buddyzmu i roli jaką odgrywa we współczesnym świecie.

Historia

Pierwszy poznański ośrodek buddyzmu Diamentowej Drogi powstał w 1983 roku. Od tego czasu wielokrotnie zmienialiśmy siedzibę, by w końcu, w 2009 roku, kupić idealną nieruchomość przy ulicy Maszynowej 21 (Górczyn). Jest to dynamicznie rozwijające się miejsce, w którym spotkać można żywy i autentyczny buddyzm.

więcej »